Woningbouwvereniging Velsen wilde voor hun pagina ‘Werken bij’ nieuwe kandidaten meegeven wat de kernwaarden van de vereniging zijn. Kernwaarden kunnen zonder toelichting lege begrippen zijn. Daarom is het belangrijk om te laten zien dat de waarden geen door het management bedachte termen zijn, maar dat medewerkers deze waarden ook echt voelen en uitdragen.

De stijl die ik daarom koos voor deze video is de zogenaamde ‘VoxPop’, afkomstig uit de journalistiek, waarbij de verslaggever mensen bevraagt over een zelfde thema of stelling, waarna hij de antwoorden vlot achter elkaar monteert. Ik vroeg medewerkers uit alle geledingen van WBVelsen wat zij in hun werk verstaan onder dienstbaarheid en verbinding.

Dit vergt doorvragen naar voorbeelden en emoties om de film echt authentiek te maken.