Corporate film Europris

Een corporate film en krachtig verhaal voor Europris

Projectomschrijving

EuroPris verenigt gevangenispraktijkmensen om ethische gevangenispraktijken te bevorderen en biedt ondersteuning voor betere samenwerking en professionele ontwikkeling in het gevangeniswezen. Het doel is om het leven van gevangenen en hun families te verbeteren, de publieke veiligheid te versterken en recidive te verminderen. Voor deze organisatie schreef ik een corporate story en een script voor een corporate film.

Script voor een corporate film

Directeur Gustav Tallving wilde de missie en visie van Europris in een film vertalen. Het bestaande concept-script was echter vrij droog en er was behoefte aan meer verhaal. Maar wat was het verhaal van Europris eigenlijk? Dat was nog niet duidelijk. In onze eerste online videovergadering bespraken we mijn vragen en mijn werkwijze om tot een goede corporate story te komen.

Wat is er dan nodig voor zo’n verhaal?

Ik legde uit wat een goed organisatieverhaal of corporate story kan bereiken en aan welke voorwaarden het moet voldoen:

  • Het vormt de kern van alle communicatie-uitingen binnen en buiten de organisatie.
  • Het is het inspirerende ‘waarom’ achter het bestaan van de organisatie.
  • Het verbindt mensen door gedeelde kernwaarden.
  • Het benadrukt de unieke werkwijze en persoonlijkheid van de organisatie.
  • Het raakt en zorgt voor betrokkenheid.
  • Het wekt nieuwsgierigheid op, naar wat de organisatie te bieden heeft.
  • Het bevat een conflict dat moet worden opgelost en een duidelijke vooruitgang.

Ik adviseerde de directie eerst de corporate story op te tekenen om aan de hand daarvan het script voor de corporate film te kunnen maken. Daartoe interviewde ik zes belangrijke stakeholders. In het Engels voerde ik videobelgesprekken met een oprichter, werkzaam bij het ministerie van Justitie in Oostenrijk, een directeur van het overkoepelend orgaan van gevangenissen in Roemenië, de Schotse ontwikkelaar van het EPIS-kennissysteem, een Spaanse gevangenisdirecteur en de Nederlandse directeur van een partnerorganisatie. Uit al deze perspectieven werd het totaalbeeld van het verhaal van Europris langzaamaan duidelijk. Mijn eerste versie van de Story of Europris kreeg vorm. Dit complete verhaal vormde de basis voor het script van de film.

Corporate film uit het verhaal

De directeur,filmmaker Joost Pleune en ik kozen ervoor het verhaal te vertellen vanuit het perspectief van een gevangenisbewaarder in een Europese gevangenis. We brachten een verkennend bezoek aan de penitentiaire inrichting in Zaanstad. Op basis daarvan maakte ik het script voor de film, stelde enkele malen bij na feedback vanuit de organisatie en gaf adviezen voor de te filmen beelden.

Lees in mijn blog hoe ik deze opdracht heb aangepakt en beleefd.

corporate story

Projectdetails

Vereiste vaardigheden

Categorieën

Tags

Gerelateerde projecten

Scherm_afbeelding-2023-07-12-om-15.41.29

Kernwaarden toegelicht in een Voxpop

Overheid stimuleren om duurzaam in te kopen

De overheid stimuleren tot duurzaamheid via inkoop

Een dame die aan tafel zit.

Uitlegvideo en artikel over een methodiek in de GGZ

Oudere man en vrouw kijken op een tablet.

Interactieve video en greenscreen voor Gemeente Den Haag