Project omschrijving

Via Leene Communicatie werk ik mee aan het programma Denk Doe Duurzaam van de overheid. De hele Rijksoverheid moet meewerken om de duurzaamheidsdoelstellingen van Nederland te halen. Inkoop is daarbij een belangrijke afdeling.

Alle inkoopcategorieën van het Rijk maken daarom een plan. En via een video op de rijksbrede website Denk Doe Duurzaam wordt dit plan toegelicht en worden concrete voorbeelden getoond.

Voor diverse inkoopcategorieën heb ik inmiddels een video gemaakt. Het hele proces: planning, voorgesprekken, scenario, filmen met de iPhone, monteren en feedbackrondes nam ik voor mijn rekening. Ook maakte ik het bijbehorende artikel en social mediabericht.

Zoals in dit voorbeeld van de Categorie Bedrijfskleding van de overheid. In de tekst kon ik mijn creativiteit en mijn liefde voor woordspelingen goed kwijt.

Opdrachten voor de overheid

Een opdracht uitvoeren voor de overheid vergt een zeer zorgvuldige afstemming. Alles wat de overheid doet, ligt immers onder een vergrootglas van het publiek. In dit geval stemde ik af met mijn opdrachtgever Leene Communicatie, maar ook rechtstreeks met de klant, de communicatie-afdeling van Denk Doe Duurzaam van het Rijk. Alle betrokken ambtenaren leveren ook feedback op de video. Daarom is een goede planning en heldere communicatie belangrijk om het proces goed en vlot te laten verlopen.