Toelichting Onbeperkte ondernemers

Emily May in woord en beeld (EMWB) helpt bedrijven en organisaties om inclusiever te ondernemen door, via het platform OnbeperkteOndernemers.nl, meerdere ondernemers met een beperking (hierna: Onbeperkte Ondernemers) te portretteren, zodat zij deze ondernemers gemakkelijk vinden en een samenwerking kunnen aangaan.

OnbeperkteOndernemers.nl is een webpagina gelinkt aan EMWB, zelfstandig tekstschrijver en filmmaker (www.emilymay.nl).

Aanleiding

Toen ik, Emily May, bezig was met mijn eigen positionering als storyteller in woord en beeld, met een focus op inclusie en diversiteit, werd het zaadje voor dit idee geplant.
Ik realiseerde mij dat mijn eigen professionele netwerk (afgezien van Linkedin) helemaal niet zo divers is. Ik nam me voor pro-actief stappen te zetten om met een diverser netwerk te gaan samenwerken. Toen ik een nieuwe website en nieuwe foto’s wilde laten maken, ging ik op zoek naar ondernemers met een beperking. Maar ik kwam erachter dat deze niet zo makkelijk te vinden zijn. Niet omdat ze er niet zijn, maar omdat ze zich niet altijd zelf met hun beperking profileren. Uiteindelijk vond ik samenwerking met een rolstoelgebonden webbouwer en een dove fotograaf. Ik vroeg me af: ‘zou het niet fijn zijn als andere opdrachtgevers deze groep makkelijker kunnen vinden? Waarom niet een webpagina waarop ik deze professionals bij elkaar portretteer en er nu en dan een uitlicht via mijn socials?’ Gaandeweg kreeg het idee vorm en is, na het toetsen bij een aantal onbeperkte ondernemers zelf, OnbeperkteOndernemers.nl ontstaan.

Doel

De website OnbeperkteOndernemers.nl heeft drie beoogde doelen:

 1. Meer opdrachtgevers kiezen voor een ondernemer met een beperking.
  Wanneer je als opdrachtgever aantoont dat je samenwerkt met mensen met een beperking, laat je je maatschappelijke betrokkenheid zien. Je draagt bij aan werkgelegenheid en sociale gelijkheid voor deze doelgroep (SDG 10). Dat vergroot je kansen bij jouw klanten, maar ook bij samenwerking met overheidsinstanties, die inclusiviteit en werkgelegenheid hoog in het vaandel hebben staan. Je kunt er mee voldoen aan je Social Return-verplichting.
  Niet in de laatste plaats biedt samenwerken met diverse mensen je een breder wereldbeeld, kennis over inclusiviteit en een frisse blik op de diensten/producten die je met jouw bedrijf aanbiedt.
  Opdrachtgevers vinden op dit platform op een gemakkelijke manier professionals, hun specialiteit en website en/of Linkedin-gegevens vinden.
 2. Betere zichtbaarheid en kansen voor ondernemers met een beperking
  Wanneer een opdrachtgever een klus wil uitbesteden, zal een ondernemer met een beperking niet het eerste zijn wat in hem opkomt. Mogelijk heeft hij/zij daarover ook vooroordelen en vragen. Kan die persoon in zijn rolstoel wel op mijn kantoor komen? Gaat hij niet halverwege uitvallen? Hoe moet ik met die dove fotograaf communiceren? Door op deze webpagina de specifieke talenten te benoemen van de ondernemer die hij, ondanks of misschien juist wel dankzij zijn beperking, heeft, leggen we de nadruk op mogelijkheden in plaats van drempels. Eventuele twijfels kan de opdrachtgever rechtstreeks bespreken met de onbeperkte ondernemer.
 3. Een netwerk en rolmodellen voor (startende) onbeperkte ondernemers
  Door meerdere onbeperkte ondernemers op deze website te ‘verzamelen’ worden zij ook zichtbaarder voor elkaar. Dit biedt hen als gelijkgestemden de mogelijkheid om andere onbeperkte ondernemers aan hun netwerk toe te voegen, contact te leggen en wellicht te ondersteunen. Ondernemen is spannend. Voor mensen met een beperking die zelf het ondernemerschap overwegen, verlagen grotere zichtbaarheid en rolmodellen mogelijk de drempel om te kiezen voor zelfstandigheid. Een indiensttreding bij een werkgever neemt vaak allerlei voorwaarden en nadelen met zich mee, zoals het aantal werkuren en aanwezigheid op kantoor, reizen, omgang met collega’s/prikkels. Als zzp’er bepaal je zelf hoe je je ondernemersschap inricht.

Doelgroepen

Over wie hebben we het als we het hebben over ondernemers met een beperking?

 • Op OnbeperkteOndernemers.nl kunnen ondernemers met een mentale of fysieke beperking zich etaleren, wanneer zij zijn ingeschreven bij de KvK en een BSN-nummer hebben. Of het nu een lichamelijke, auditieve, visuele of verstandelijke beperking is. Ook mensen met een chronische ziekte zijn welkom. De voorwaarde is de inschrijving bij KvK.
 • Zowel ondernemers die producten verkopen als diensten leveren zijn welkom op het platform.
 • Ondernemers van alle etniciteiten, wonend en diensten aanbiedend in/vanuit Nederland.

Wie willen we bereiken?

 • Ondernemers, bedrijven, organisaties die divers/inclusief willen werken.
 • Onbeperkte ondernemers die hun netwerk van andere onbeperkte ondernemers willen vergroten en mensen met een beperking die aan het werk willen en de stap naar het ondernemerschap overwegen.

Wat biedt EMWB aan de Onbeperkte Ondernemers?

 • Vermelding op de pagina OnbeperkteOdernemers.nl met foto, bedrijfsnaam, naam, link naar website en LinkedIn-pagina en evt. andere socials, via mouse-over verschijnt een korte presentatietekst waarin de ondernemer zich voorstelt, wat hij aanbiedt en wat zijn bijzondere talent is.
 • Elke maand licht EMWB op haar blog een onbeperkte onderneming uit met een interview.
 • EMWB biedt zzp’ers (vrijblijvend) de mogelijkheid aan tegen sterk gereduceerd tarief op locatie een voorstelfilmpje voor de eigen onderneming te maken gericht op hun klanten. Om zelf te plaatsen op website en social media.
 • Ook voor andere diensten die EMWB biedt (bijvoorbeeld testimonials, een interview of een achtergrondverhaal), biedt zij deze doelgroep een korting aan.

Hoe?

EMWB biedt met enige regelmaat via haar sociale media-aandacht aan het platform en aan de onbeperkte ondernemers afzonderlijk. EMWB heeft, met name op LinkedIn, een groot netwerk van organisaties en bedrijven die inclusief willen werken. Onbeperkte ondernemers, die geïnteresseerd zijn om zich op het platform te presenteren, nemen contact op met Emily May ’t Hoen, via het contactformulier. We maken (indien mogelijk) een korte afspraak via videobellen om kennis te maken en te bespreken wat er nodig is.